Bestill

Høres det praktisk ut med rettskildeoppslag i lover, forskrifter og høyesterettsavgjørelser direkte i Word? Eller en oversikt over rettskildene i dokumentet du nettopp fikk tilsendt? SmartLawyer Writer kvalitetssikrer arbeidet ditt mens du skriver. Det er lov å jobbe smartere!

Studenter bør merke seg at ikke alle universitetene tillater tredjeparts-applikasjoner i Word på deres systemer. Du kan enkelt teste ved å se om du får laste ned SmartLawyer Writer i Word. Har du egen PC med Word er dette selvsagt ikke noe problem. Se hvordan du laster ned SmartLawyer Writer nederst på denne siden.

SmartLawyer Writer

Student

49,-
/mnd
 • 50% rabatt og ingen bindingstid
 • Rettskildeoppslag og Norsk Lovkommentar
 • Kopier rettskildene rett inn i dokumentet
Kjøp nå
SmartLawyer Writer

Bedrift

99,-
/mnd*
 • Rettskildeoppslag
 • Norsk Lovkommentar
 • Kopier rettskildene rett inn i dokumentet
Kjøp nå
*Pris er eks. mva, gjelder for kjøp av en lisens og forutsetter lisens på Rettsdata.

Flere brukere?

Er du en bedrift og ønsker pris på flerbrukerlisens ta kontakt med oss, direkte på telefon 22 99 04 20 eller e-post til smartlawyer@gyldendal.no, så hjelper vi med å finne den beste løsningen for deg og din bedrift.

FAQ

Du får tilgang til SmartLawyer Writer på tre måter:

 • Laste ned SmartLawyer Writer i Microsoft Office Store i Word.
 • Kontakte oss direkte på smartlawyer@gyldendal.no.
 • Fyll ut skjema for å bli kontaktet, slik at vi kan finne den beste løsningen for deg.

Du kan se, steg for steg, hvordan SmartLawyer Writer fungerer her.

SmartLawyer Writer fungerer i Office 2016, Office 365 og Word Online på PC og Mac.

For Word Online fungerer SmartLawyer Writer i nettleserne Internet Explorer 11 og nyere versjoner, og de seneste versjoner av Microsoft Edge, Chrome, Firefox og Safari.

Årsaken er nok at du har Office i et annet visningsspråk enn norsk, for eksempel engelsk.

Word-tillegg dukker opp i Microsoft Store på det språket de er laget i. Dette gjelder alltid med unntak av engelske tillegg, som automatisk legges inn av Microsoft i alle Store uavhengig av språk.

SmartLawyer Writer er et norsk tillegg mot det norske markedet og vil derfor kun dukke opp dersom visningsspråket er norsk. Dersom du har Word innstilt på et annet språk enn norsk, må du først endre visningsspråket for å finne SmartLawyer Writer.

Forskrifter trigger på paragrafnivå og kan skrives på to måter.

 

Fullstendig tittel

For eksempel:

 • Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 4-1
 • Forskrift om salær fra det offentlige til advokater mv § 9
 • Forskrift om eiendomsmegling § 6-3

 

Korttittel 

Et systematisert utvalg vil trigge på korttittel.

 

Eksempler på forskrifter med offisiell korttittel:

 • Anskaffelsesforskriften § 16-10
 • Forurensningsforskriften § 5-4
 • Merverdiavgiftsforskriften § 2-3-2

Eksempler på forskrifter med uoffisiell korttittel:

 • Bokføringsforskriften § 5-1-1
 • Tinglysingsforskriften § 3
 • Salærforskriften § 9

 

Merk:

 • Alle forskrifter trådt i kraft f.o.m 21. august 2018 vil alltid trigge på korttittel.
 • Det er mulig å bruke «jamfør» eller dobbelt paragraftegn for å plukke opp flere forskriftshenvisninger sammenhengende. Se «Hvordan trigge lover i SmartLawyer Writer» for flere detaljer.
 • Ikke enhver kombinasjon eller skriveform vil trigge forskriftshenvisninger i SmartLawyer Writer.
 • SmartLawyer Writer tar ikke hensyn til skrivefeil.
 • Forskrifter som ikke har trådt i kraft er ikke tilgjengelige.

Lover trigger på paragrafnivå og kan skrives på ulike måter:


Fullstendig tittel

For eksempel lov om aksjeselskaper § 3-1 og lov om vegtrafikk § 3.

 

Henvisningene kan skrives med og uten mellomrom mellom paragraftegn og -nummer.

 

Kortnavn

For eksempel aksjeloven § 3-1 og vegtrafikkloven § 3.

 

Forkortelse

For eksempel asl. § 3-1 og vtrl. § 3.

 

Lovens forkortelse kan skrives med og uten punktum.

 

Flere paragrafhenvisninger samtidig 

For å trigge flere paragrafhenvisninger som plukkes opp sammenhengende har du to muligheter. Du kan:

 

1. Bruke  «jamfør», for eksempel aml. §15-4, jf. §15-1.

 

Du kan skrive jf., jfr. og jamfør.

Jf. og jfr. kan skrives med og uten punktum.

 

2. Bruke dobbelt paragraftegn, for eksempel aml. §§ 2-1 og 2-2.

 

Dobbelt paragraftegn skives uten mellomrom.

Du kan bruke «og», «til» og «-» mellom paragrafhenvisningene, for eksempel børsloven §§ 4 og 6, børsloven §§ 4 – 6 og børsloven §§ 4 til 6.

Jamfør og dobbelt paragraftegn kan kombineres. For eksempel anskaffelsesloven §§ 4 og 5, jf. § 1.

 

Merk:

 • Ikke enhver kombinasjon eller skriveform vil trigge paragrafhenvisninger i SmartLawyer Writer.
 • SmartLawyer Writer tar ikke hensyn til skrivefeil.
 • Lover som ikke har trådt i kraft er ikke tilgjengelige.

Høyesterettsavgjørelser vil trigge på en rekke måter, avhengig av om den er fra før eller etter januar 2016.

Høyesterettsavgjørelser publisert i Norsk Retstidende trigges etter den klassiske Rt-henvisningen med årstall og sidetall.

Skrivemåte kan for eksempel være:

 • Rt-2015-93
 • Rt.2015.93
 • Rt. 2015 side 93

Høyesterettsavgjørelser fra og med 2016 trigges med sitt HR-nummer.

Skrivemåte kan for eksempel være:

 • HR-2016-02554-P
 • HR.2016.02554.P
 • HR-2016.02554-P
 • HR 2016 02554 P

 

Merk:

 • Det er ikke mulig å trigge høyesterettsavgjørelser på avsnittsnivå.
 • Ikke enhver skriveform vil trigge henvisninger i SmartLawyer Writer.
 • SmartLawyer Writer tar ikke hensyn til skrivefeil.

SmartLawyer Writer er et digitalt verktøy som er skapt med et ønske om å effektivisere og kvalitetssikre juristers arbeidshverdag.