Brukerveiledning

SmartLawyer Writer gjenkjenner lov-, forskriftsbestemmelser, høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser mens du skriver

Gjenkjenn er funksjonen du kommer inn i når du logger inn i SmartLawyer Writer. Den gjenkjenner henvisningene som løpende refereres til i teksten. Du trenger ikke å foreta deg noe annet enn at du skriver i ditt dokument som vanlig. Når du skriver inn en lov-, forskrift- eller domshenvisning, vil SmartLawyer Writer automatisk hente opp den kilden for deg, og vise den i sin helhet i høyremenyen.

Lovene kommer med noter fra Norsk Lovkommentar, som enkelt kan åpnes ved behov. Henvisningen registreres, og vises raskt i høyremenyen. Sist refererte henvisning forblir i menyen til du skriver inn en annen henvisning i SmartLawyer Writer.

Fremgangsmåte

 1. Klikk på Gjenkjenn. Funksjonen er aktivert ved at knappen blir lilla.
 2. Skriv inn den relevante lovparagraf i teksten, f.eks. avtaleloven § 36 eller avtl. § 36.
 3. Lovteksten vises i høyremenyen.

Søk etter lover, forskrifter, høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser

Søk er en funksjon som lar deg søke etter lov, forskrift eller høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser. Man kan bruke populærnavn eller det fullstendige navnet på lover og forskrifter for å få treff, og for å søke opp dommer er det tilstrekkelig at du skriver RT/HR år og nummer.

Søk-funksjonen lar deg søke etter hele lover eller konkrete lovbestemmelser uten å forlate Word. Det samme gjelder for forskrifter. Treff på hel lov gir deg en komplett innholdsfortegnelse med lovens kapittel- og paragrafinndeling. Herifra kan du lett orientere deg i lovens oppbygging og finne det som er relevant for deg. Treff på konkret paragraf viser deg umiddelbart den aktuelle lovtekst, og du kan lett orientere deg i andre deler av loven ved å se på innholdsfortegnelsen bygget rundt paragrafene.

Fremgangsmåte

 1. Klikk på Søk. Funksjonen er aktivert ved at knappen blir lilla. 
 2. Skriv inn relevant lov eller paragraf, f.eks. avtaleloven eller avtl. § 36. 
 3. Søketreffet vises i høyremenyen. 

Oversikt over brukte lovhenvisninger

Oversikt er en funksjon som gir deg et raskt overblikk over de kildene som er gjenkjent i dokumentet ditt. SmartLawyer Writer oppsummerer lov-, forskrift- høyesteretts- og lagmannsrettshenvisninger brukt i Word-dokumentet for deg. Listen sorteres kronologisk etter kilde og årstall.

Fremgangsmåte

 1. Klikk på Oversikt. Funksjonen er aktivert ved at knappen blir lilla.
 2. En kronologisk liste over lovhenvisningene som er brukt i teksten vil vises i høyremenyen.
 3. Klikk på en paragraf i oversikten dersom du ønsker å lese lovtekst og noter fra Norsk Lovkommentar.
 4. Annen funksjonalitet i SmartLawyer fungerer naturligvis også herfra.

Se noter fra Norsk Lovkommentar

Norsk Lovkommentar, er et juridisk oppslagsverk som gir deg utfyllende og oppdaterte lovkommentarer til alle Norges lover. Kommentarene blir grundig vurdert av ekstern fagredaktør og vår egen hovedredaktører. Vis og les de integrerte notene fra Norsk Lovkommentar for en rask og enkel kvalitetssikring av skrivearbeidet ditt.

Andre relevante rettskilder som er referert til i notene, men som ikke er tilgjengelige i SmartLawyer Writer kan du enkelt gå inn i ved å klikke på de blå hyperlenkene i noteteksten. Ved å gjøre dette blir du sendt til rettskilden direkte i Rettsdata. 

Fremgangsmåte  

 1. Finn den relevante loven eller paragrafen. 
 2. Se etter noteikonet i den aktuelle lovbestemmelsen.
 3. Klikk på noteikonet.
 4. Du får opp alle noter fra Norsk Lovkommentar som er i den paragrafen.

Sett inn tekst direkte i ditt dokument

Det er enkelt å lime inn tekst i ditt dokument. Teksten limes inn uten formateringer så du slipper å bruke tid på å endre teksten i etterkant. 

Fremgangsmåte

 1. Marker teksten du vil lime inn.
 2. Høyreklikk og velg «sett inn ren tekst».

Hvordan trigge lovhenvisninger, forskriftshenvisninger og høyesterettsavgjørelser i SmartLawyer Writer?

Informasjon om disse punktene ligger under Ofte stilte spørsmål.

Finner du ikke svaret på det du lurer på, send oss gjerne en e-post på smartlawyer@gyldendal.no så hjelper vi deg.

Kom i gang med SmartLawyer Writer

Start her

SmartLawyer Writer er et digitalt verktøy som er skapt med et ønske om å effektivisere og kvalitetssikre juristers arbeidshverdag.