Brukerveiledning

Gjenkjenn

Funksjon

Finne lovbestemmelse i løpende tekst.

Forklaring

Lovteksten blir tilgjengelig mens du skriver.

SmartLawyer Writer gjenkjenner lovbestemmelsene som løpende refereres til i teksten. Lovhenvisningen registreres, og lovteksten vises i høyremenyen.

Sist refererte lovbestemmelse forblir i menyen, med mindre du ikke skriver inn en annen henvisning eller velger annen funksjonalitet i SmartLawyer Writer.

Fremgangsmåte

 1. Klikk på Gjenkjenn. Funksjonen er aktivert ved at knappen blir lilla.
 2. Skriv inn den relevante lovparagraf i teksten, f.eks. avtaleloven § 36 eller avtl. § 36.
 3. Lovteksten vises i høyremenyen.

Norsk Lovkommentar

Funksjon

Se noter fra Norsk Lovkommentar.

Forklaring

Vis og les de integrerte notene fra Norsk Lovkommentar for en rask og enkel kvalitetssikring av skrivearbeidet ditt.

Fremgangsmåte

 1. Bruk en av funksjonene i SmartLawyer Writer for å finne den relevante loven eller paragrafen.
 2. Når du er inne i den aktuelle lovbestemmelsen, se etter noteikonet.
 3. Klikk på noteikonet.
 4. Herfra vil du få opp alle noter fra Norsk Lovkommentar som er integrert i paragrafen.
 • Noteteksten plasserer seg under lovteksten, så bruk scroll-funksjonen for å orientere deg.
 • Andre relevante rettskilder som er referert til i notene, men som ikke er tilgjengelige i SmartLawyer Writer kan du enkelt gå inn i ved å klikke på de blå hyperlenkene i noteteksten. Da vil du bli sendt til Rettsdata og inn i rettskilden.

Søk

Funksjon

Søke etter lov eller konkret lovbestemmelse.

Forklaring

Gjør et søk etter lov eller lovbestemmelse uten å forlate Word-dokumentet.

I SmartLawyer kan du søke direkte etter hele lover eller konkrete lovbestemmelser som er relevant for deg.

Søk i SmartLawyer er ikke et fritekstsøk, men et referansesøk.

Fremgangsmåte

 1. Klikk på Søk. Funksjonen er aktivert ved at knappen blir lilla.
 2. Skriv inn relevant lov eller paragraf, f.eks. avtaleloven eller avtl. § 36.
 3. Søketreffet vises i høyremenyen.
 • Treff på hel lov gir deg en komplett innholdsfortegnelse med lovens kapittel- og paragrafinndeling. Herifra kan du lett orientere deg i lovens oppbygging og finne det som er relevant for deg.
 • Treff på konkret paragraf viser deg umiddelbart den aktuelle lovtekst. Herifra kan du lett orientere deg i andre deler av loven ved å se på innholdsfortegnelsen bygget rundt paragrafene.

Oversikt

Funksjon

Oversikt over brukte lovhenvisninger.

Forklaring

Med SmartLawyer kan du enkelt få en systematisk oppsummering over lovbestemmelsene som er brukt i Word-dokumentet.

Listen sorteres kronologisk etter lovenes alder.

Fremgangsmåte

 1. Klikk på Oversikt. Funksjonen er aktivert ved at knappen blir lilla.
 2. En kronologisk liste over lovhenvisningene som er brukt i teksten vil vises i høyremenyen.
 3. Klikk på en paragraf i oversikten dersom du ønsker å lese lovtekst og noter fra Norsk Lovkommentar.
 4. Annen funksjonalitet i SmartLawyer fungerer naturligvis også herfra.