FAQ

Få hjelpen du trenger. Finner du ikke svaret på det du lurer på, send oss gjerne en e-post på smartlawyer@gyldendal.no.

Tilgang og bruk

Hvordan får jeg tilgang til SmartLawyer Writer?

Du får tilgang til SmartLawyer Writer på tre måter:

 • Laste ned SmartLawyer Writer i Microsoft Office Store.
 • Kontakte oss direkte på smartlawyer@gyldendal.no.
 • Fyll ut skjema for å bli kontaktet, slik at vi kan finne den beste løsningen for deg.

Hvordan bruker jeg SmartLawyer Writer? 

Du kan se, steg for steg, hvordan SmartLawyer Writer fungerer her.

I hvilke systemer fungerer SmartLawyer Writer?

SmartLawyer Writer fungerer i Office 2016, Office 365 og Word Online på PC og Mac.

For Word Online fungerer SmartLawyer Writer i nettleserne Internet Explorer 11 og nyere versjoner, og de seneste versjoner av Microsoft Edge, Chrome, Firefox og Safari.

Hvorfor får jeg ikke opp SmartLawyer Writer når jeg søker den opp i Microsoft Store?

Årsaken er nok at du har Office i et annet visningsspråk enn norsk, for eksempel engelsk.

Word-tillegg dukker opp i Microsoft Store på det språket de er laget i. Dette gjelder alltid med unntak av engelske tillegg, som automatisk legges inn av Microsoft i alle Store uavhengig av språk.

SmartLawyer Writer er et norsk tillegg mot det norske markedet og vil derfor kun dukke opp dersom visningsspråket er norsk. Dersom du har Word innstilt på et annet språk enn norsk, må du først endre visningsspråket for å finne SmartLawyer Writer.

Sikkerhet og andre tekniske spørsmål

Sikkerhet og sikkerhetskrav

SmartLawyer Writer er ikke en programvare, men en nettside. Nettsiden er en kryptert HTTPS-side og har SSL-sertifikat. Ikke bare innholdet er kryptert, men også identifiseringsnøkkelen. SmartLawyer Writer kjører på AWS (Amazon Web Services), som anses som en av de sikreste skytjenestene på markedet.  SmartLawyer Writer oppfyller dermed alle Googles sikkerhetskrav til en nettside.

SmartLawyer Writer-sertifikatet er godkjent av Microsoft. Ved å installere SmartLawyer Writer ber du eller din bedrift Microsoft om å plassere tillegget i Word-grensesnittet og hvilken URL den skal peke mot. Ingen brannmurporter må åpnes eller andre spesielle tillatelser gis. Maskinen blir ellers uendret.

Tekstforståelse/gjenkjenning i Word-dokumentet

Tekstforståelsen i SmartLawyer Writer skjer i Word, lokalt på brukerens maskin. Tekstforståelsen skjer ved språkprosessering (Client Side Natural Language Processing) uten å sende tekst ut i skyen.  Fortrolig, taushetsbelagt eller sensitiv informasjon blir derfor ikke sendt ut av brukerens maskin.

Basert på språkprosesseringen sender SmartLawyer Writer ut en forespørsel via et API som regnes ut i nettleseren og hentes ut. Innholdet hentet fra APIet vises så tilbake i SmartLawyer Writer.

Dataoverføring

Utover det som er forhåndsdefinert, blir ingen tekst fra Word-dokumentet lest eller oversendt. Denne forhåndsdefineringen er knyttet opp til triggingen av lover og andre rettskilder. Fortrolig, tausbelagt eller sensitiv informasjon blir derfor ikke sendt ut av brukerens maskin. Dette innebærer at ingen andre enn brukeren har anledning til å se, overføre eller lagre data fra dokumentet.

Hvordan er SmartLawyer Writer bygget opp?

Som et Word-tillegg er SmartLawyer Writer bygget opp på vanlig webteknologi (js+html+css).

Hvor og hvordan hentes rettskildeinnholdet i SmartLawyer Writer ut?

SmartLawyer Writer er en nettside, som betyr at innholdet hentes ut fra skyen via et API som henter kildeinnholdet fra Gyldendal Rettsdatas plattform. Bruk av tillegget forutsetter derfor internettilgang.

Hvor stor er SmartLawyer Writer?

Per i dag er den på ca. 2,6 MB, som tilsvarer størrelsen på ett iPhone-bilde.

Med implementering av mer rettskildeinnhold og funksjonalitet, er det ønskelig at applikasjonen forsetter å ha nærmere tilsvarende størrelse, ellers vil det kunne ha betydning for applikasjonens hastighet.

Hvordan fungerer SmartLawyer Writer sammen med andre Word-tillegg?

Med hensyn til hastighet, skal SmartLawyer Writer fungere fint med andre Word-tillegg. Den skal verken bli tregere eller gjøre andre tillegg tregere.

Hvis du eller din bedrift har erfaring med at tillegg som allerede brukes påvirkes av hverandre, kan dette ha med å gjøre hvilken teknologi disse er bygget på. Da SmartLawyer Writer er en nettside, kan dens bruk sammenlignes med å sitte i en nettleser (Chrome, Internet Explorer m.fl.) med flere faner. Selv om du har flere åpne faner samtidig, betyr det ikke at hver enkelt nettside på hver fane blir tregere.

Hvorfor kan jeg ikke bruke Smartlawyer Writer uten internettilgang?

SmartLawyer Writer tilbys per i dag ikke som en offline-versjon. En offline-versjon ville hatt stor påvirkning på tilleggets størrelse og tilgjengelighet, og dermed brukeropplevelsen. Det ville hatt betydning for nedlastningstid, oppdateringsmuligheter og høye dataoverføringskostander.

Fjerning av cache

Hvorfor må jeg fjerne cache i SmartLawyer Writer?

Cache – også kalt for mellomlagrede filer, er den midlertidige filinformasjonen som automatisk lagres når du bruker en applikasjon. I de mellomlagrede filene lagres informasjon som tekst og bilder for at samme innhold ikke må lastes ned på nytt. Dette vil blant annet gjøre applikasjonen raskere neste gang du bruker den.

Iblant kan det være lurt å fjerne cachen for å oppnå den beste brukeropplevelsen i SmartLawyer Writer. Å fjerne cachen vil kunne forhindre og løse tekniske utfordringer som kan oppstå, samt slette gamle og uoppdaterte versjoner av SmartLawyer Writer.

Ved å slette cachen vil alt innhold oppdateres og laste ned på nytt. Da vil du være sikker på at du har den nyeste og mest oppdaterte versjonen av SmartLawyer Writer.

Hva er fremgangsmåten for å slette cache i Word Online?

Fremgangsmåten er mer eller mindre den samme i de ulike nettlesere. Forskjellige formuleringer og symbol fremgår derimot mellom nettlesere og versjoner av disse.

 1. Klikk på verktøy-symbolet (Tools) oppe i høyre hjørne på nettleseren.
 2. Velg Slett leserlogg/Tøm logg/Fjern nettlesingsdata m.m. (Delete Browsing History).
 3. Merk Midlertidige internett-filer/Nettlesingslogg m.m. (Temporary Internet Files).
 4. Klikk på Slett/Slett data/Fjern (Delete).
 5. Klikk på Lukk dersom nettleseren krever dette.

Snarvei:

 • CTRL + SHIFT + DEL (PC)
 • CMD + SHIFT + DEL (Mac)

Hva er fremgangsmåten for å slette cache i Word?

 1. Lukk Word.
 2. Slett alt som ligger i følgende mappe: Office 2016: C:\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef

Merk: Mappen kan være usynlig på harddisken din. Dersom du ikke finner mappen manuelt, kan du enkelt kopiere og lime inn lenken ovenfor for å finne den og slette innhold.

 1. Gjenåpne Word.
 2. Trykk på Sett inn (Insert) og deretter på Office-tillegg (Office Add-ins.)
 3. Hent inn SmartLawyer Writer på nytt ved å trykke på Legg til (Insert).
 4. Åpne SmartLawyer Writer fra Hjem (Home).

Hvordan trigge paragrafhenvisninger i SmartLawyer Writer?

Mens du skriver løpende tekst, kan du enkelt finne de lovbestemmelser du bruker for en rask konfirmering og kvalitetssikring av det innhold du skriver i ditt juridiske dokument.

For å trigge og dermed se lovtekst direkte i SmartLawyer Writer, er utgangspunktet at paragrafhenvisningene må knyttes opp til en lov.

Det finnes flere måter å skrive lovhenvisninger på. Du kan skrive:

 • Lovens fullstendige tittel, for eksempel lov om aksjeselskaper § 3-1 eller lov om vegtrafikk § 3.
 • Lovens kortnavn, for eksempel aksjeloven § 3-1 eller vegtrafikkloven § 3.
 • Lovens forkortelse, for eksempel asl. § 3-1 eller vtrl. § 3.

Merk:

Du kan skrive lovhenvisningene:

 • Med og uten mellomrom mellom paragraftegn og -nummer, for eksempel skatteloven § 11-8 eller sktl. §11-8.
 • Uten paragraftegn for eksempel avtl. 35.
 • Lovens forkortelse kan skrives med og uten punktum, for eksempel strl. § 6 eller strl § 6.

Du har også mulighet til å trigge mer vidtgående paragrafhenvisninger som sammenhengende plukkes opp. Dette gjør du ved å bruke jamfør, for eksempel aml. § 15-4, jf. § 15-1.

Merk:

 • Du kan bruke jf, jfr og jamfør.
 • Jf. og jfr. kan skrives med og uten punktum.
 • Skrive flere paragrafhenvisninger samtidig, for eksempel tvisteloven §§ 1-3 og 1-4.

Merk:

 • Du må bruke dobbelt paragraftegn uten mellomrom for å trigge flere samtlige paragrafhenvisninger.
 • Du kan bruke «og», «til» og «-» mellom paragrafhenvisningene, for eksempel børsloven §§ 4 og 6, børsloven §§ 4 – 6 og børsloven §§ 4 til 6.
 • Dobbelt paragraftegn og jamfør kan også kombineres. For eksempel anskaffelsesloven §§ 4 og 5, jf. § 1.

Ikke enhver kombinasjon eller skriveform vil trigge paragrafhenvisninger i SmartLawyer Writer. SmartLawyer Writer tar ikke hensyn til:

 • Paragrafer skrevet uten sammenheng til en lovhenvisning, for eksempel § 2, med mindre det henger sammen med de overnevnte tilfellene. Dette betyr at hvis du for eksempel i første avsnitt skriver «ekteskapsloven § 2», men i neste avsnitt bare skriver «§ 2», vil den ikke plukke opp henvisningen alene i sistnevnte avsnitt.
 • Lovhenvisninger skrevet i genitiv, for eksempel kjøpslovens § 1.
 • Skrivefeil.