Sikkerhet og andre tekniske spørsmål

Sikkerhet og sikkerhetskrav

SmartLawyer Writer er ikke en programvare, men en nettside. Nettsiden er en kryptert HTTPS-side og har SSL-sertifikat. Ikke bare innholdet er kryptert, men også identifiseringsnøkkelen. SmartLawyer Writer kjører på AWS (Amazon Web Services), som anses som en av de sikreste skytjenestene på markedet.  SmartLawyer Writer oppfyller dermed alle Googles sikkerhetskrav til en nettside.

SmartLawyer Writer-sertifikatet er godkjent av Microsoft. Ved å installere SmartLawyer Writer ber du eller din bedrift Microsoft om å plassere tillegget i Word-grensesnittet og hvilken URL den skal peke mot. Ingen brannmurporter må åpnes eller andre spesielle tillatelser gis. Maskinen blir ellers uendret.

Tekstforståelse/gjenkjenning i Word-dokumentet

Tekstforståelsen i SmartLawyer Writer skjer i Word, lokalt på brukerens maskin. Tekstforståelsen skjer ved språkprosessering (Client Side Natural Language Processing) uten å sende tekst ut i skyen.  Fortrolig, taushetsbelagt eller sensitiv informasjon blir derfor ikke sendt ut av brukerens maskin.

Basert på språkprosesseringen sender SmartLawyer Writer ut en forespørsel via et API som regnes ut i nettleseren og hentes ut. Innholdet hentet fra APIet vises så tilbake i SmartLawyer Writer.

Dataoverføring

Utover det som er forhåndsdefinert, blir ingen tekst fra Word-dokumentet lest eller oversendt. Denne forhåndsdefineringen er knyttet opp til triggingen av lover og andre rettskilder. Fortrolig, tausbelagt eller sensitiv informasjon blir derfor ikke sendt ut av brukerens maskin. Dette innebærer at ingen andre enn brukeren har anledning til å se, overføre eller lagre data fra dokumentet.

Hvordan er SmartLawyer Writer bygget opp?

Som et Word-tillegg er SmartLawyer Writer bygget opp på vanlig webteknologi (js+html+css).

Hvor og hvordan hentes rettskildeinnholdet i SmartLawyer Writer ut?

SmartLawyer Writer er en nettside, som betyr at innholdet hentes ut fra skyen via et API som henter kildeinnholdet fra Gyldendal Rettsdatas plattform. Bruk av tillegget forutsetter derfor internettilgang.

Hvor stor er SmartLawyer Writer?

Per i dag er den på ca. 2,6 MB, som tilsvarer størrelsen på ett iPhone-bilde.

Med implementering av mer rettskildeinnhold og funksjonalitet, er det ønskelig at applikasjonen forsetter å ha nærmere tilsvarende størrelse, ellers vil det kunne ha betydning for applikasjonens hastighet.

Hvordan fungerer SmartLawyer Writer sammen med andre Word-tillegg?

Med hensyn til hastighet, skal SmartLawyer Writer fungere fint med andre Word-tillegg. Den skal verken bli tregere eller gjøre andre tillegg tregere.

Hvis du eller din bedrift har erfaring med at tillegg som allerede brukes påvirkes av hverandre, kan dette ha med å gjøre hvilken teknologi disse er bygget på. Da SmartLawyer Writer er en nettside, kan dens bruk sammenlignes med å sitte i en nettleser (Chrome, Internet Explorer m.fl.) med flere faner. Selv om du har flere åpne faner samtidig, betyr det ikke at hver enkelt nettside på hver fane blir tregere.

Hvorfor kan jeg ikke bruke Smartlawyer Writer uten internettilgang?

Å bruke Smartlawyer Writer uten internett ville tilsi en offline-applikasjon hvor alt innhold ble lastet ned på maskinen.

SmartLawyer Writer tilbys ikke som en offline-versjon per i dag for å unngå store repliseringskostander. En slik versjon ville hatt stor påvirkning på applikasjons størrelse og tilgjengelighet, og dermed brukeropplevelsen. Det ville hatt betydning for nedlastningstid, oppdateringsmuligheter (umulig med daglige oppdateringer) og høye dataoverføringskostander (et hostingspørsmål).

SmartLawyer Writer er et digitalt verktøy som er skapt med et ønske om å effektivisere og kvalitetssikre juristers arbeidshverdag.