Sikkerhet og sikkerhetskrav

SmartLawyer Writer er ikke en programvare, men en nettside. Nettsiden er en kryptert HTTPS-side og har SSL-sertifikat. Ikke bare innholdet er kryptert, men også identifiseringsnøkkelen. SmartLawyer Writer kjører i Microsoft Azure, som anses som en av de sikreste skytjenestene på markedet. Azure har servere lokalisert i EU og driftes etter ISO 27001-standarden. SmartLawyer Writer oppfyller dermed alle Googles sikkerhetskrav til en nettside.

SmartLawyer Writer-sertifikatet er godkjent av Microsoft. Ved å installere SmartLawyer Writer ber du eller din bedrift Microsoft om å plassere tillegget i Word-grensesnittet og hvilken URL den skal peke mot. Ingen brannmurporter må åpnes eller andre spesielle tillatelser gis. Maskinen blir ellers uendret.

Tekstforståelse/gjenkjenning i Word-dokumentet

Tekstforståelsen i SmartLawyer Writer skjer i Word, lokalt på brukerens maskin. Tekstforståelsen skjer ved språkprosessering (Client Side Natural Language Processing) uten å sende tekst ut i skyen.  Fortrolig, taushetsbelagt eller sensitiv informasjon blir derfor ikke sendt ut av din maskin.

Basert på språkprosesseringen sender SmartLawyer Writer ut en forespørsel via et API som regnes ut i nettleseren og hentes ut. Innholdet hentet fra APIet vises så tilbake i SmartLawyer Writer.

Dataoverføring

Utover det som er forhåndsdefinert, blir ingen tekst i Word-dokumentet oversendt. Denne forhåndsdefineringen er knyttet opp til triggingen av rettskildene. Fortrolig, taushetsbelagt eller sensitiv informasjon blir derfor ikke sendt ut av din maskin. Dette innebærer at ingen andre enn brukeren har anledning til å se, overføre eller lagre data fra dokumentet.

Hvor stor er SmartLawyer Writer?

SmartLawyer Writer er på ca. 2,6 MB, som tilsvarer størrelsen på ett iPhone-bilde.

Med implementering av mer rettskildeinnhold og funksjonalitet, er det ønskelig at tillegget forsetter å ha tilsvarende størrelse, ellers vil det kunne ha betydning for tilleggets hastighet.

Hvordan fungerer SmartLawyer Writer sammen med andre Word-tillegg?

Med hensyn til hastighet, skal SmartLawyer Writer fungere fint med andre Word-tillegg. Den skal verken bli tregere eller gjøre andre tillegg tregere.

Hvis du har erfaring med at andre tillegg påvirkes av hverandre, kan årsaken være hvilken teknologi disse er bygget på. Som en nettside, kan bruk av SmartLawyer Writer sammenlignes med en nettleser med flere åpne faner. Selv om du har åpne flere faner samtidig, betyr det ikke at hver enkelt nettside på hver fane blir tregere av den grunn.

Hvorfor kan jeg ikke bruke Smartlawyer Writer uten internettilgang?

SmartLawyer Writer tilbys per i dag ikke som en offline-versjon. En offline-versjon ville hatt stor påvirkning på tilleggets størrelse og tilgjengelighet, og dermed brukeropplevelsen. Det ville hatt betydning for nedlastningstid, oppdateringsmuligheter og høye dataoverføringskostander.