Dataoverføring

Utover det som er forhåndsdefinert, blir ingen tekst i Word-dokumentet oversendt. Denne forhåndsdefineringen er knyttet opp til triggingen av rettskildene. Fortrolig, taushetsbelagt eller sensitiv informasjon blir derfor ikke sendt ut av din maskin. Dette innebærer at ingen andre enn brukeren har anledning til å se, overføre eller lagre data fra dokumentet.