Hva er fremgangsmåten for å slette cache i Word Online?

Fremgangsmåten er mer eller mindre den samme i de ulike nettlesere. Forskjellige formuleringer og symbol fremgår derimot mellom nettlesere og versjoner av disse.

  1. Klikk på verktøy-symbolet (Tools) oppe i høyre hjørne på nettleseren.
  2. Velg Slett leserlogg/Tøm logg/Fjern nettlesingsdata m.m. (Delete Browsing History).
  3. Merk Midlertidige internett-filer/Nettlesingslogg m.m. (Temporary Internet Files).
  4. Klikk på Slett/Slett data/Fjern (Delete).
  5. Klikk på Lukk dersom nettleseren krever dette.

Snarvei:

  • CTRL + SHIFT + DEL (PC)
  • CMD + SHIFT + DEL (Mac)