Hvordan trigge forskrifter i SmartLawyer Writer

Forskrifter trigger på paragrafnivå og kan skrives på to måter.

 

Fullstendig tittel

For eksempel:

 • Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 4-1
 • Forskrift om salær fra det offentlige til advokater mv § 9
 • Forskrift om eiendomsmegling § 6-3

 

Korttittel 

Et systematisert utvalg vil trigge på korttittel.

 

Eksempler på forskrifter med offisiell korttittel:

 • Anskaffelsesforskriften § 16-10
 • Forurensningsforskriften § 5-4
 • Merverdiavgiftsforskriften § 2-3-2

Eksempler på forskrifter med uoffisiell korttittel:

 • Bokføringsforskriften § 5-1-1
 • Tinglysingsforskriften § 3
 • Salærforskriften § 9

 

Merk:

 • Alle forskrifter trådt i kraft f.o.m 21. august 2018 vil alltid trigge på korttittel.
 • Det er mulig å bruke «jamfør» eller dobbelt paragraftegn for å plukke opp flere forskriftshenvisninger sammenhengende. Se «Hvordan trigge lover i SmartLawyer Writer» for flere detaljer.
 • Ikke enhver kombinasjon eller skriveform vil trigge forskriftshenvisninger i SmartLawyer Writer.
 • SmartLawyer Writer tar ikke hensyn til skrivefeil.
 • Forskrifter som ikke har trådt i kraft er ikke tilgjengelige.