Hvordan trigge forskrifter i SmartLawyer Writer

Forskrifter trigger på paragrafnivå og kan skrives på to forskjellige måter.

Fullstendig tittel

For eksempel:

 • Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) § 4-1
 • Forskrift om salær fra det offentlige til advokater mv § 9
 • Forskrift om eiendomsmegling § 6-3

Et systematisert utvalg av forskrifter vil også trigge på korttittel

Eksempler på forskrifter med offisiellkorttittel:

 • Anskaffelsesforskriften § 16-10
 • Forurensningsforskriften § 5-4
 • Merverdiavgiftsforskriften § 2-3-2

Eksempler på forskrifter med uoffisiellkorttittel:

 • Bokføringsforskriften § 5-1-1
 • Tinglysingsforskriften § 3
 • Salærforskriften § 9

Merk:

 • Alle forskrifter trådt i kraft f.o.m 21. august 2018 vil alltid trigge på korttittel.
 • Samme merknader ovenfor vedrørende lover, gjelder også for forskrifter.
 • Opphevede forskrifter eller forskrifter som ikke har trådt i kraft er ikke tilgjengelige.