Forenkler ditt skrivearbeid

Mer om SmartLawyer
SmartLawyer Writer er et digitalt verktøy som er skapt med et ønske om å effektivisere og kvalitetssikre juristers arbeidshverdag.

SmartLawyer Writer

SmartLawyer Writer er et Office-tillegg til Word som effektiviserer og forenkler ditt skrivearbeid.

Oppdaterte lovbestemmelser og noter fra Norsk Lovkommentar hentes automatisk fra Rettsdata, slik at du kan kjenne deg trygg på at arbeidet ditt er kvalitetssikret. Forskrifter og høyesterettsavgjørelser er også direkte tilgjengelige i produktet.

SmartLawyer Writer fungerer i Office 2016, Office 365 og Word Online på PC og Mac.

Slik får du tilgang

For å få tilgang til SmartLawyer Writer kontakt oss, så finner vi den beste løsningen for deg og ditt firma.

Om produktet

Du vil med dette produktet spare tid ved at lovteksten, notene fra Norsk Lovkommentar og andre sentrale rettskilder automatisk vises i ditt Word-dokument.

Mer om hvordan det fungerer