Forenkler ditt skrivearbeid

Les mer

SmartLawyer Writer

SmartLawyer Writer er et Office-tillegg til Word som effektiviserer og forenkler ditt skrivearbeid.

Oppdaterte lovbestemmelser og noter fra Norsk Lovkommentar hentes automatisk fra Rettsdata, slik at du kan kjenne deg trygg på at arbeidet ditt er kvalitetssikret.

Forskrifter, høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser er også direkte tilgjengelige i produktet.

Hvem kan bruke SmartLawyer

Alle rettsdatakunder, og alle studenter med Feide-tilgang kan kjøpe Smartlawyer fra kr. 49,-/ mnd.

Smartlawyer Writer henter innhold fra Rettsdata. Hvis du ikke allerede bruker Rettsdata kan du lese mer og prøve Rettsdata gratis her.

Studenter har fri tilgang til Rettsdata.

SmartLawyer Writer fungerer i Office 2016, Office 365 og Word Online på PC og Mac.

Mer om funksjonene

Kom i gang med SmartLawyer Writer

Start her

SmartLawyer Writer er et digitalt verktøy som er skapt med et ønske om å effektivisere og kvalitetssikre juristers arbeidshverdag.