Om SmartLawyer Writer

SmartLawyer Writer er utviklet av Gyldendal i samarbeid med teknologibedriften Norch. Produktet er basert på nyskapende teknologi med hensikt om å forenkle og forbedre juristers arbeidshverdag.

  • Rettskildeoppslag mens du skriver
  • Kopier og lim inn tekst uten formatering
  • Med noter fra Norsk Lovkommentar
  • Kvalitetssikrer arbeidet
  • Tidsbesparende

Gjenkjenn

SmartLawyer Writer kjenner igjen lovparagrafer, forskrifter, høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser du refererer til i dokumentet. Teksten vises i høyremenyen. Her kan du også velge å se notene fra Norsk Lovkommentar.

Søk

Søk enkelt og direkte etter lover, forskrifter, høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser i SmartLawyer Writer. Arbeidet kan kvalitetssikres ved å kopiere og lime inn både tekst fra rettskilden, og notene fra Norsk Lovkommentar rett inn i dokumentet.

Oversikt

SmartLawyer Writer gjennomgår teksten, og gir deg en systematisk oversikt over alle lovhenvisninger,
forskriftshenvisninger, høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser som er brukt i dokumentet.

Kom i gang med SmartLawyer Writer

Start her

SmartLawyer Writer er et digitalt verktøy som er skapt med et ønske om å effektivisere og kvalitetssikre juristers arbeidshverdag.