Hva er fremgangsmåten for å slette cache i Word?

  1. Lukk Word.
  2. Slett alt som ligger i følgende mappe: Office 2016: C:\Users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef

Merk: Mappen kan være usynlig på harddisken din. Dersom du ikke finner mappen manuelt, kan du enkelt kopiere og lime inn lenken ovenfor for å finne den og slette innhold.

  1. Gjenåpne Word.
  2. Trykk på Sett inn og deretter på Office-tillegg.
  3. Hent inn SmartLawyer Writer på nytt ved å trykke på Legg til.
  4. Åpne SmartLawyer Writer fra Hjem.