Hvor og hvordan hentes rettskildeinnholdet i SmartLawyer Writer ut?

Som en nettside, hentes innholdet fra skyen via et API som henter kildeinnholdet fra Gyldendal Rettsdatas plattform. Bruk forutsetter derfor internettilgang.