Hvorfor kan jeg ikke bruke Smartlawyer Writer uten internettilgang?

SmartLawyer Writer tilbys per i dag ikke som en offline-versjon. En offline-versjon ville hatt stor påvirkning på tilleggets størrelse og tilgjengelighet, og dermed brukeropplevelsen. Det ville hatt betydning for nedlastningstid, oppdateringsmuligheter og høye dataoverføringskostander.