Hvordan trigge høyesterettsavgjørelser i SmartLawyer Writer

Høyesterettsavgjørelser vil trigge på en rekke måter, avhengig av om den er fra før eller etter 1. januar 2016.

Høyesterettsavgjørelser publisert i Norsk Retstidende trigges etter den klassiske Rt-henvisningen med årstall og sidetall.

Skrivemåte kan for eksempel være:

  • Rt-2015-93
  • Rt.2015.93
  • Rt. 2015 s. 93
  • Rt. 2015 side 93

Høyesterettsavgjørelser fra og med 2016 trigges med sitt HR-nummer.

Skrivemåte kan for eksempel være:

  • HR-2016-02554-P
  • HR.2016.02554.P
  • HR-2016.02554-P
  • HR 2016 02554 P

Merk:

Det er ikke mulig å trigge høyesterettsavgjørelser på avsnittsnivå.