Hvordan trigge høyesterettsavgjørelser i SmartLawyer Writer

Høyesterettsavgjørelser vil trigge på en rekke måter, avhengig av om den er fra før eller etter 1. januar 2016.

Høyesterettsavgjørelser publisert i Norsk Retstidende trigges etter den klassiske Rt-henvisningen med årstall og sidetall.

Skrivemåte kan for eksempel være:

 • Rt-2015-93
 • Rt.2015.93
 • Rt. 2015 s. 93
 • Rt. 2015 side 93

Høyesterettsavgjørelser fra og med 2016 trigges med sitt HR-nummer.

Skrivemåte kan for eksempel være:

 • HR-2016-02554-P
 • HR.2016.02554.P
 • HR-2016.02554-P
 • HR 2016 02554 P

 

Merk:

 • Det er ikke mulig å trigge høyesterettsavgjørelser på avsnittsnivå.
 • Ikke enhver skriveform vil trigge henvisninger i SmartLawyer Writer.
 • SmartLawyer Writer tar ikke hensyn til skrivefeil.