Hvordan får jeg tilgang til SmartLawyer Writer?

Du får tilgang til SmartLawyer Writer på tre måter:

  • Laste ned SmartLawyer Writer i Microsoft Office Store i Word.
  • Kontakte oss direkte på smartlawyer@gyldendal.no.
  • Fyll ut skjema for å bli kontaktet, slik at vi kan finne den beste løsningen for deg.

I hvilken systemer fungerer SmartLawyer Writer?

SmartLawyer Writer fungerer i Office 2016, Office 365 og Word Online på PC og Mac.

For Word Online fungerer SmartLawyer Writer i nettleserne Internet Explorer 11 og nyere versjoner, og de seneste versjoner av Microsoft Edge, Chrome, Firefox og Safari.

Sikkerhet og sikkerhetskrav

SmartLawyer Writer er ikke en programvare, men en nettside. Nettsiden er en kryptert HTTPS-side og har SSL-sertifikat. Ikke bare innholdet er kryptert, men også identifiseringsnøkkelen. SmartLawyer Writer kjører i Microsoft Azure, som anses som en av de sikreste skytjenestene på markedet. Azure har servere lokalisert i EU og driftes etter ISO 27001-standarden. SmartLawyer Writer oppfyller dermed alle Googles sikkerhetskrav til en nettside.

SmartLawyer Writer-sertifikatet er godkjent av Microsoft. Ved å installere SmartLawyer Writer ber du eller din bedrift Microsoft om å plassere tillegget i Word-grensesnittet og hvilken URL den skal peke mot. Ingen brannmurporter må åpnes eller andre spesielle tillatelser gis. Maskinen blir ellers uendret.

Tekstforståelse/gjenkjenning i Word-dokumentet

Tekstforståelsen i SmartLawyer Writer skjer i Word, lokalt på brukerens maskin. Tekstforståelsen skjer ved språkprosessering (Client Side Natural Language Processing) uten å sende tekst ut i skyen.  Fortrolig, taushetsbelagt eller sensitiv informasjon blir derfor ikke sendt ut av din maskin.

Basert på språkprosesseringen sender SmartLawyer Writer ut en forespørsel via et API som regnes ut i nettleseren og hentes ut. Innholdet hentet fra APIet vises så tilbake i SmartLawyer Writer.

Dataoverføring

Utover det som er forhåndsdefinert, blir ingen tekst i Word-dokumentet oversendt. Denne forhåndsdefineringen er knyttet opp til triggingen av rettskildene. Fortrolig, taushetsbelagt eller sensitiv informasjon blir derfor ikke sendt ut av din maskin. Dette innebærer at ingen andre enn brukeren har anledning til å se, overføre eller lagre data fra dokumentet.

Hvor stor er SmartLawyer Writer?

SmartLawyer Writer er på ca. 2,6 MB, som tilsvarer størrelsen på ett iPhone-bilde.

Med implementering av mer rettskildeinnhold og funksjonalitet, er det ønskelig at tillegget forsetter å ha tilsvarende størrelse, ellers vil det kunne ha betydning for tilleggets hastighet.

Hvordan fungerer SmartLawyer Writer sammen med andre Word-tillegg?

Med hensyn til hastighet, skal SmartLawyer Writer fungere fint med andre Word-tillegg. Den skal verken bli tregere eller gjøre andre tillegg tregere.

Hvis du har erfaring med at andre tillegg påvirkes av hverandre, kan årsaken være hvilken teknologi disse er bygget på. Som en nettside, kan bruk av SmartLawyer Writer sammenlignes med en nettleser med flere åpne faner. Selv om du har åpne flere faner samtidig, betyr det ikke at hver enkelt nettside på hver fane blir tregere av den grunn.